Voor een optimale weergave van deze pagina raden we je aan om je toestel in landschapsmodus te gebruiken.

Zorg en gezondheid

Hoe gezond voelen we ons? En hoeveel inwoners geven aan gelukkig te zijn? Hoe tevreden zijn we over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente? En over de ouderenvoorzieningen?

Vlaanderen heeft een kwalitatief zorgstelsel. We leven langer dan vroeger en zijn ook tot op hogere leeftijd gezond. Tegelijk groeit de groep 65-plussers, en vanaf die leeftijd neemt het percentage chronische aandoeningen sterk toe. Dat vergroot de druk op de gezondheidszorg. Ook COVID-19 stelt in de eerste plaats de gezondheidszorg zwaar op de proef. Momenteel is het echter nog moeilijk om het precieze effect van COVID-19 op onze gezondheidszorg in te schatten. Lees meer over de mogelijke impact van COVID-19 op de cijfers op de themapagina COVID.

Indicatoren in dit thema bekijken de fysieke en psychische gezondheid en beschrijven het aanbod aan zorg- en gezondheidsvoorzieningen in de gemeenten en hoe de inwoners de kwaliteit daarvan ervaren.

De indicatoren kennen twee soorten bronnen:
- indicatoren uit registerdatabanken: centrale databanken van andere (Vlaamse en federale) overheidsinstanties,
- indicatoren uit de burgerbevraging: grootschalige burgerbevraging bij de inwoners van alle Vlaamse gemeenten.

Zorg en gezondheid is één van de 13 basisthema’s. Voor dit thema zijn er 18 indicatoren uit registerdatabanken (zoals opvangplaatsen voor kinderen, bezoek aan huisarts en tandarts, kankerscreening) en 12 indicatoren uit de burgerbevraging (zoals betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg, subjectieve gezondheid, tevredenheid over zorgvoorzieningen) opgenomen. Alle indicatoren die behoren tot het thema Zorg en gezondheid vind je hier.

Meteen alle resultaten van de burgerbevraging voor het thema Zorg en gezondheid downloaden? Klik hier!

 

7 op de 10 vindt eigen gezondheid goed

73% van de inwoners vindt de eigen gezondheid goed. Het aandeel dat zegt in goede gezondheid te zijn, verschilt niet erg van gemeente tot gemeente.

De hoogste aandelen vinden we vooral aan in de regio tussen Brugge en Gent, tussen Brussel en Leuven en tussen Antwerpen en Turnhout. In vier gemeenten is minder dan 65% tevreden over de eigen gezondheid.

Aandeel inwoners dat zich over het algemeen gezond voelt
Alle gemeenten, 2020, in procenten

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Ruim 8 op de 10 zegt gelukkig te zijn

84% van de inwoners geeft zichzelf minstens een 7 op 10 voor geluk. Het geluksgevoel is nauw verbonden met iemands gezondheid. Maar naast gezondheid dragen ook sociale contacten en de leefomstandigheden bij tot geluk.

In acht gemeenten geeft minder dan 80% van de inwoners zichzelf een 7 op 10 voor geluk. In zes gemeenten gaat het om meer dan 90%. In de centrumsteden is het geluksgevoel iets lager. Daar geeft 81% aan gelukkig te zijn.

Aandeel inwoners dat zich alles bij elkaar genomen gelukkig voelt
Alle gemeenten, 2020, in procenten

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

 

9 op de 10 is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen

88% van de inwoners is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente. 4% is niet tevreden. Deze tevredenheid blijft nagenoeg gelijk in vergelijking met 2017. COVID-19 lijkt hierop dus geen invloed te hebben gehad.

In elf gemeenten is minder dan 70% van de inwoners tevreden over de gezondheidsvoorzieningen. In één gemeente is minder dan de helft tevreden.

Het minst tevreden zijn inwoners in kleinere gemeenten. Dat heeft wellicht te maken met het kleinere aanbod in de nabijheid. Ook in verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand is de tevredenheid kleiner. In de centrumsteden is dan weer 90% tevreden met de gezondheidsvoorzieningen.

Aandeel inwoners dat tevreden is over gezondheidsvoorzieningen
Alle gemeenten, 2020, in procenten

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

 

Ruim 7 op de 10 is tevreden over de ouderenvoorzieningen

75% van de inwoners is tevreden over de ouderenvoorzieningen in de gemeente. 7% is niet tevreden. Ook deze tevredenheid blijft nagenoeg gelijk in vergelijking met drie jaar geleden.

De tevredenheid is groter in delen van de provincie West-Vlaanderen en de Kempen. In zeven gemeenten is minder dan de helft van de inwoners tevreden over de ouderenvoorzieningen. Dit zijn veelal kleine gemeenten. Net zoals de tevredenheid over de gezondheidsvoorzieningen is ook de tevredenheid over de voorzieningen voor ouderen kleiner in verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand.

Aandeel inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen
Alle gemeenten, 2020, in procenten

Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur