Voor een optimale weergave van deze pagina raden we je aan om je toestel in landschapsmodus te gebruiken.

Werk

Hoeveel inwoners zijn aan het werk? En hoeveel werkzoekenden zonder werk zijn er? Welk aandeel is langdurig werkzoekend? Hoeveel werkzoekenden zonder werk zijn er per vacature?

De uitbraak van COVID-19 heeft de Vlaamse arbeidsmarkt hard getroffen. Daarvoor kende de arbeidsmarkt enkele goede jaren. De werkgelegenheid steeg en de werkloosheid daalde. Maar in 2020 moesten veel bedrijven dicht en verloren veel mensen voor korte of langere tijd hun baan. Het valt momenteel echter nog maar moeilijk in te schatten wat de precieze impact van COVID-19 was op de arbeidsmarkt. Lees meer over de mogelijke impact van COVID-19 op de cijfers op de themapagina COVID.

Het thema Werk beschrijft de situatie en de evolutie op de arbeidsmarkt en gaat in op de werkzaamheid en de werkzoekenden. De Vlaamse arbeidsmarkt is één van de krapste in Europa. Tegenover het kleine aantal werkzoekenden staat een toenemend aantal vacatures waarvan er vele maar moeilijk ingevuld raken.

De indicatoren kennen twee soorten bronnen:
- indicatoren uit registerdatabanken: centrale databanken van andere (Vlaamse en federale) overheidsinstanties,
- indicatoren uit de burgerbevraging: grootschalige burgerbevraging bij de inwoners van alle Vlaamse gemeenten.

Werk is één van de 13 basisthema’s. Voor dit thema zijn er 20 indicatoren uit registerdatabanken (zoals gemiddeld inkomen per aangifte, werkzaamheidsgraad, werkzoekendengraad) en 2 indicatoren uit de burgerbevraging (werken in eigen gemeente en thuiswerk) opgenomen. Alle indicatoren die behoren tot het thema Werk vind je hier.

Meteen alle resultaten van de burgerbevraging voor het thema Werk downloaden? Klik hier!

 

Werkzaamheid nam toe

Werken biedt de beste garantie tegen armoede. In 2019 bedroeg de werkzaamheidsgraad 75,2%. Net geen drie kwart van de mensen op beroepsactieve leeftijd - dat is tussen 20 tot 64 jaar - heeft dan een betaalde baan. De werkzaamheidsgraad neemt jaar na jaar langzaam toe. In 2010 had 71,3% een baan.

In vijftien gemeenten is minder dan 70% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan het werk. Vijf zijn kustgemeenten. De werkzaamheidsgraad is ook kleiner in de centrumsteden. Dat heeft ook te maken met de samenstelling van de bevolking. Over het algemeen is de werkzaamheidsgraad lager bij personen ouder dan 55 jaar, bij kortgeschoolden en bij personen geboren buiten de EU.

Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd
Vlaams Gewest, 2010-2019, in procenten

Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk

 

Werkzoekendengraad neemt verder af

In 2021 zijn er 197.456 werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen. Dat is 6,2% van de inwoners tussen 15 en 64 jaar. De daling van de voorgaande jaren zet zich hiermee door.

In vijftien gemeenten is meer dan 8% werkzoekend. De werkzoekendengraad is groter in grote delen van Limburg en Antwerpen. Daarnaast is de werkzoekendengraad ook groter in enkele centrumsteden en kustgemeenten. 

Aandeel werkzoekenden zonder werk in beroepsbevolking
Vlaams Gewest, 2011-2021, in procenten

Werkzoekendengraad

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

 

Ook langdurige werkloosheid neemt toe

55,7% van de werkzoekenden zonder werk in 2021 zitten al een jaar of langer zonder werk. Hun aantal is in 2021 zes procentpunten groter dan een jaar eerder.

De kaart van de langdurige werkloosheid lijkt erg op die van de werkzoekendengraad in het algemeen. Ook de langdurige werkloosheid is groter in grote delen van de provincie Antwerpen en Limburg en in enkele centrumsteden.

Aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk
Alle gemeenten, 2021, in procenten

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

 

5 werkzoekenden voor een vacature

De arbeidsmarkt in Vlaanderen is één van de krapste in Europa. In 2021 zijn er drie werkzoekenden zonder werk voor elke openstaande vacature. Dit is de spanningsratio. In 2010 waren er nog negen werkzoekenden voor elke openstaande vacature. Sindsdien nam het aantal vacatures toe en het aantal werkzoekenden zonder werk af.

In 20 gemeenten is de spanningsratio groter dan 10. De spanningsratio is over het algemeen kleiner in de provinciale en centrumsteden. Daar is de jobschaarste het kleinst. Veel hangt evenwel af van het beroep. De schaarste is bijvoorbeeld sterker bij beroepen als zorgkundigen en IT-personeel. Het zoeken naar talent zal ook de komende jaren een uitdaging blijven voor de werkgevers.

Spanningsratio
Alle gemeenten, 2021, in verhouding tussen aantal beschikbare werkzoekenden en aantal openstaande vacatures

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB