Voor een optimale weergave van deze pagina raden we je aan om je toestel in landschapsmodus te gebruiken.

Werk

Hoeveel inwoners zijn aan het werk? En hoeveel niet-werkende werkzoekenden zijn er? Welk aandeel is langdurig werkzoekend? Hoeveel niet-werkende werkzoekenden zijn er per vacature?

De uitbraak van COVID-19 heeft de Vlaamse arbeidsmarkt hard getroffen. Daarvoor kende de arbeidsmarkt enkele goede jaren. De werkgelegenheid steeg en de werkloosheid daalde. Maar in 2020 moesten veel bedrijven dicht en verloren veel mensen voor korte of langere tijd hun baan. Het valt momenteel echter nog maar moeilijk in te schatten wat de precieze impact van COVID-19 was op de arbeidsmarkt. Lees meer over de mogelijke impact van COVID-19 op de cijfers op de themapagina COVID.

Het thema Werk beschrijft de situatie en de evolutie op de arbeidsmarkt en gaat in op de werkzaamheid en de werkzoekenden. De Vlaamse arbeidsmarkt is één van de krapste in Europa. Tegenover het kleine aantal werkzoekenden staat een toenemend aantal vacatures waarvan er vele maar moeilijk ingevuld raken.

De indicatoren kennen twee soorten bronnen:
- indicatoren uit registerdatabanken: centrale databanken van andere (Vlaamse en federale) overheidsinstanties,
- indicatoren uit de burgerbevraging: grootschalige burgerbevraging bij de inwoners van alle Vlaamse gemeenten.

Werk is één van de 13 basisthema’s. Voor dit thema zijn er 20 indicatoren uit registerdatabanken (zoals gemiddeld inkomen per aangifte, werkzaamheidsgraad, werkzoekendengraad) en 2 indicatoren uit de burgerbevraging (werken in eigen gemeente en thuiswerk) opgenomen. Alle indicatoren die behoren tot het thema Werk vind je hier.

Meteen alle resultaten van de burgerbevraging voor het thema Werk downloaden? Klik hier!

 

Werkzaamheid nam toe

Werken biedt de beste garantie tegen armoede. In 2019 bedroeg de werkzaamheidsgraad 75,2%. Net geen drie kwart van de mensen op beroepsactieve leeftijd - dat is tussen 20 tot 64 jaar - heeft dan een betaalde baan. De werkzaamheidsgraad neemt jaar na jaar langzaam toe. In 2010 had 71,3% een baan.

In vijftien gemeenten is minder dan 70% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan het werk. Vijf zijn kustgemeenten. De werkzaamheidsgraad is ook kleiner in de centrumsteden. Dat heeft ook te maken met de samenstelling van de bevolking. Over het algemeen is de werkzaamheidsgraad lager bij personen ouder dan 55 jaar, bij kortgeschoolden en bij personen geboren buiten de EU.

Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd
Vlaams Gewest, 2010-2019, in procenten

Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk

 

Werkloosheidsgraad neemt opnieuw toe

In 2020 zijn er 195.591 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen. Dat is 6,4% van de mensen tussen 15 en 64 jaar. Sinds de uitbraak van COVID-19 is het aandeel 0,4% gestegen. Tussen 2015 en 2019 daalde het aandeel werkzoekenden licht. In 2020 benaderen we opnieuw de cijfers van 2018.

In zeventien gemeenten is meer dan 8% werkzoekend. De werkloosheidsgraad is groter in grote delen van Limburg en Antwerpen. Daarnaast is de werkloosheidsgraad groter in enkele centrumsteden en kustgemeenten. De toename in 2020 is merkbaar in heel Vlaanderen. Toch daalde de werkloosheidsgraad in 31 gemeenten: dat is één op tien gemeenten.

Werkloosheidsgraad
Vlaams Gewest, 2011-2020, in procenten

Werkloosheidsgraad

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

 

Ook langdurige werkloosheid neemt toe

48% van de niet-werkende werkzoekenden in 2020 zitten al een jaar of langer zonder werk. Ook hun aantal is 0,5% groter in 2020 dan een jaar eerder. In 2019 was er een kortstondige pauze in de langzame toename van de langdurige werkloosheid sinds 2014.

De kaart van de langdurige werkloosheid lijkt erg op die van de werkloosheid in het algemeen. Ook de langdurige werkloosheid is groter in grote delen van de provincie Antwerpen en Limburg en in enkele centrumsteden.

Aandeel langdurig niet-werkende werkzoekenden
Alle gemeenten, 2020, in procenten

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

 

5 werkzoekenden voor een vacature

De arbeidsmarkt in Vlaanderen is één van de krapste in Europa. In 2020 zijn er 5 niet-werkende werkzoekenden voor elke openstaande vacature. Dit is de spanningsratio. In 2014 waren er nog 9 werkzoekenden voor elke openstaande vacature. Sindsdien nam het aantal vacatures toe en het aantal niet-werkende werkzoekenden af, maar onder invloed van COVID-19 nam de spanningsratio in 2020 weer toe.

In 21 gemeenten is de spanningsratio groter dan 15. De spanningsratio is kleiner in de provinciale en centrumsteden. Daar is de jobschaarste het kleinst. Veel hangt evenwel af van het beroep. De schaarste is bijvoorbeeld sterker bij beroepen als zorgkundigen en IT-personeel. Het zoeken naar talent zal ook de komende jaren een uitdaging blijven voor de werkgevers.

Spanningsratio
Alle gemeenten, 2020, in verhouding tussen aantal beschikbare werkzoekenden en aantal openstaande vacatures

Bron: VDAB, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB

Duik dieper in een ander thema of ontdek je gemeente binnen een thema

en/of
en/of