Overzicht thema's

De Gemeente-Stadsmonitor bevat meer dan 300 indicatoren, verspreid over 13 beleidsrelevante thema’s. Per thema geven we aan welke indicatoren je mag verwachten. Daarnaast vind je per thema enkele markante resultaten. Naast de 13 basisthema’s zijn er zes specifieke thema’s: burgerbevraging, centrumsteden, COVID, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie en Vlaamse Rand. Ook hier vind je extra duiding bij elk thema.
 • Armoede

 • Cultuur en vrije tijd

 • Demografie

 • Economie

 • Klimaat, milieu en natuur

 • Lokaal bestuur

 • Mobiliteit

 • Onderwijs en vorming

 • Ruimte

 • Samenleven

 • Werk

 • Wonen en woonomgeving

 • Zorg en gezondheid

Specifieke thema's

 • Brussel

 • Burgerbevraging

 • Centrumsteden

 • COVID

 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

 • Integratie

 • Referentieregio

 • Vlaamse Rand