Over de Gemeente-Stadsmonitor

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is de afgelopen jaren dan ook aan de slag gegaan met de kennis en informatie die het vanuit haar kerntaken in huis heeft. Sprekende voorbeelden van data- en informatieplatformen die ABB ontwikkelt zijn de BBC-toepassingen, de Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD), de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) én de Gemeente-Stadsmonitor.

 

Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt. De monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen, waarvan er ruim 100 worden verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Bovendien zijn de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het dataportaal. Al deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van de gemeente of stad.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van gemeenten en steden te analyseren, te onderbouwen en sterker te maken.

 

 

Wat kan je vinden op deze website?

Je kan de indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor op verschillende manieren ontdekken vanop deze website:

Gemeente: Deze pagina vormt een online steekkaart voor jouw gemeente met een beperkte selectie van indicatoren. Je krijgt zo een eerste snelle blik van je gemeente. Als benchmark kan je vrijblijvend een andere Vlaamse gemeente kiezen.

Gemeente per thema: Deze pagina vormt een online steekkaart voor jouw gemeente met per thema een beperkte selectie van indicatoren. Je kan zo dieper in je gemeente duiken en ze per thema ontdekken. Als benchmark kan je vrijblijvend een andere Vlaamse gemeente kiezen.

Jouw gemeentescan - uitgebreid rapport: Dit PDF-rapport brengt 178 kernindicatoren in beeld voor jouw gemeente aan de hand van grafieken, kaarten en bijhorende omschrijvingen per indicator. Als benchmark is standaard het Vlaams Gewest opgenomen, al zijn er ook rapporten beschikbaar met een andere benchmark.

Jouw gemeentescan - samenvattend rapport: Dit samenvattend PDF-rapport geeft in enkele tabellen per thema voor 178 kernindicatoren het meest recente cijfer voor jouw gemeente. Als benchmark is standaard het Vlaams Gewest opgenomen, al zijn er ook rapporten beschikbaar met een andere benchmark. 

Overzicht thema's: Voor elk thema geven we aan welke indicatoren je mag verwachten en beschrijven we enkele markante resultaten. Naast de dertien basisthema’s zijn er zes specifieke thema’s: burgerbevraging, centrumsteden, COVID, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie en Vlaamse Rand.

Interactieve toepassing: Ga zelf met de indicatoren en cijfers aan de slag. Kies je gemeente, selecteer thema's en indicatoren naar keuze, koppel een benchmark, en ontdek alle cijfers in overzichtelijke grafieken, kaarten en tabellen.

Alle data in Excel: Download per thema de beschikbare data van alle indicatoren (hetzij uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, hetzij uit registerdatabanken) in een omvattend Excel-bestand en ga zelf verder aan de slag met de cijfers.

Overzicht indicatoren: Download per indicator alle beschikbare data in een Excel-bestand en ga zelf verder aan de slag met de cijfers.