Update gemeentescan online

Op de pagina PDF-rapport is een geactualiseerde versie van 'Jouw gemeentescan' beschikbaar. Niet alleen het generieke rapport met het Vlaamse Gewest als benchmark werd bijgewerkt, maar ook de rapporten met de provincie en de referentieregio als benchmark. Ook het rapport op maat van de dertien centrumsteden werd geactualiseerd.

In deze nieuwe versie van 'Jouw gemeentescan' hebben ruim 40 indicatoren een update gekregen. Deze nieuwe cijfers zijn ook op de andere pagina's op deze website beschikbaar.