Persbericht

Bekijk hieronder het persbericht naar aanleiding van de lancering van de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor. Je kan het persbericht ook downloaden als Word-document.

 

Logo ABB - Gemeente-Stadsmonitor - Vlaamse overheid

 

Hoe tevreden ben je over jouw gemeente? De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor heeft ook voor jou heel wat in petto!

3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. De meest fiere burgers wonen niet alleen in Brugge, maar ook in Koekelare, Zutendaal en Knokke-Heist. De bestuurders van Vorselaar, Glabbeek, Herne, Knokke-Heist, Zuienkerke en Leuven genieten het meeste vertrouwen. Verkeersveiligheid is voor heel wat Vlamingen nog een issue, al zien we wel een positieve evolutie bij de schoolverplaatsingen. Inwoners uit de centrumsteden leven milieubewuster en we hebben in 2020 meer gesport.

Het zijn enkele resultaten uit de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin we onder meer peilen naar de tevredenheid van de inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden.


"Met enige trots stel ik je de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor voor die meer dan 300 cijfers bevat, waarvan 100 uit de burgerbevraging. 150.000 inwoners vulden in september-oktober 2020 een vragenlijst in over hoe tevreden ze zijn over hun gemeente of stad. Het nieuwe data-kennisplatform ondersteunt alle lokale besturen bij hun beleidsvoorbereiding," stelt Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: "Een schat aan informatie. Niet enkel om te weten wat we goed en minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan. Heeft het gevoerde beleid het gewenste effect? In welke steden en gemeenten doen ze het beter en hoe pakken ze het daar aan? De Gemeente-Stadsmonitor zorgt voor meer inzicht en een beter beleid voor onze burgers."

Zwerfvuil en verkeer in top-3 van buurtproblemen

De meeste inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad, maar verkeershinder en de staat van het openbaar domein blijven een netelig punt voor veel inwoners.

Hinder door te snel rijden en zwerfvuil wekken bij de inwoners het meest ergernis op. 4 op de 10 inwoners geven aan er vaak last van te hebben. Sluipverkeer en zwerfvuil nemen nog altijd toe, terwijl hinder door snel verkeer afneemt. Volgens 46% en resp. 41% van de inwoners verkeren de voet- en fietspaden in goede staat. 43% van de  Vlamingen en 49% van de inwoners uit de 13 centrumsteden is van mening dat ze in hun gemeente of stad veilig kunnen fietsen. Slechts 4 op tien inwoners oordeelt dat naar school fietsen veilig is voor kinderen, maar ziet het wel positief evolueren,” vult Hilde Schelfaut, projectleider Gemeente-Stadsmonitor aan.

7 op tien Vlamingen voelt zicht thuis bij de inwoners uit zijn buurt. Bewoners van centrumsteden staan meer open voor diversiteit

8 op de 10 inwoners zijn tevreden over het contact in de buurt, 7 op tien voelt zich thuis in zijn buurt en vertrouwt de buren. Bijna 7 op de 10 inwoners willen hun buren helpen.

4 op de 5 inwoners staan neutraal tot positief tegenover mensen van verschillende herkomst. In de 13 centrumsteden is er meer openheid voor diversiteit.

1 op 3 inwoners heeft veel vertrouwen in zijn lokaal bestuur

1 op drie inwoners heeft veel vertrouwen in het lokaal bestuur, bijna de helft is neutraal en 1 op vijf heeft weinig vertrouwen in het lokaal bestuur. Het Vlaamse gemiddelde komt uit op 34%, maar dat kan sterk verschillen tussen gemeenten. De vork ligt tussen de 18 en 62% voor veel vertrouwen. In 1 op de 4 gemeenten ligt de score hoger dan 40%. Met gemiddeld 34% houdt het vertrouwen in het lokaal bestuur wel stand tegenover de meting in 2017.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het lokale bestuursniveau wordt het bestuursniveau van de 21ste eeuw. Het afgelopen jaar bewezen onze lokale besturen opnieuw hun daadkracht. Zij waren het aanspreekpunt waar de burger terecht kon. Zij zorgden voor de oplossingen op maat, of het nu ging over het veilig openen van de winkelstraten of het organiseren van de vaccinatiecentra. Lokaal ligt het vertrouwen en de toekomst. Vanuit Vlaanderen gaan we de slagkracht van onze lokale besturen de komende jaren verder versterken met extra middelen en extra bevoegdheden. We gaan de evolutie en het beleid alvast goed kunnen opvolgen dankzij deze nieuwe Gemeente-Stadsmonitor.

 

Nieuwsgierig naar uw gemeente?

Bekijk de resultaten voor jouw gemeente of stad

Download met 1 druk op de knop jouw gemeentescan, raadpleeg een digitale steekkaart naar keuze, of stel zelf je eigen rapport samen!

Meer info:

Perscontact Agentschap Binnenlands Bestuur:
- Charlotte Cols - charlotte.cols@vlaanderen.be - 0472 64 70 14
- Hilde Schelfaut - 0491 92 09 86

Woordvoerder Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers:
- Arthur Orlians - arthur.orlians@vlaanderen.be - 0476 26 67 42