Nieuwe publicatie: Jouw lokale integratiescan

Hoe groot is de groep personen van buitenlandse afkomstĀ in jouw gemeente? Hoe is die samengesteld? Waar situeren ze zich op het vlak van werk? Onderwijs? Wonen? Armoede? En hoe verhoudt jouw gemeente zich ten opzichte van het Vlaamse Gewest?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceert hiertoe 'Jouw lokale integratiescan', een PDF-rapport voor iedere gemeente dat aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.

Het rapport 'Jouw lokale integratiescan' informeert over:
- de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers;
- de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van werk, onderwijs, wonen, armoede en maatschappelijke participatie

Dit rapport is de opvolger van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) en is het resultaat van een samenwerking tussen de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en het projectteam Gemeente-Stadsmonitor.

Ontdek de integratiescan voor jouw gemeente op de pagina 'PDF-rapport'!

Lees hier het persbericht n.a.v. 'Jouw lokale integratiescan'.