6 nieuwe indicatoren in Jouw lokale integratiescan

Het PDF-rapport ‘Jouw lokale integratiescan’, met een selectie van indicatoren die de lokale situatie omtrent integratie in beeld brengen, is uitgebreid met zes nieuwe indicatoren.

Een volledig nieuwe indicator betreft ‘Leerlingen OKAN, naar woonplaats, naar thuistaal’. Die beschrijft het aantal leerlingen dat ingeschreven is in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), wonend in de gemeente, naar thuistaal.

De indicator ‘Migratiesaldo van vreemdelingen’ geeft een beeld van de netto verhuisbewegingen van/naar een gemeente en is gebaseerd op de interne en externe inwijkingen en uitwijkingen, die al in het rapport opgenomen waren.

Tot slot vormen vier indicatoren een uitbreiding op bestaande indicatoren, doordat ze de reeds aanwezig opdeling tussen EU- en niet-EU-herkomst verder uitsplitsen naar meer gedetailleerde herkomstgroepen:
- Personen van buitenlandse herkomst, naar herkomst (detail)
- Vreemdelingen, naar nationaliteitsgroep (detail)
- Werkloosheidsgraad, naar herkomst (detail)
- Werkzaamheidsgraad, naar herkomst (detail)

Deze indicatoren zijn opgenomen in ‘Jouw lokale integratiescan’ zowel voor de 300 Vlaamse gemeenten als voor de 19 Brusselse gemeenten.