Subjectieve armoede 

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat (heel erg) moeilijk rondkomt met het maandelijks beschikbare inkomen.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 4 antwoordcategorieën: ‘Heel erg moeilijk’, ‘Moeilijk’, ‘Het lukt om rond te komen’ en 'Het lukt om comfortabel te leven'. De indicator is het aandeel van de inwoners die aangeven 'Heel erg moeilijk/Moeilijk' rond te komen.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet'. Indien dit om een omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'. 
Vraagstelling survey
Kan je met het totale beschikbare inkomen van je gezin, zoals het nu is, maandelijks rondkomen? Het totale beschikbare inkomen van het gezin per maand bestaat uit: netto inkomens uit arbeid of bedrijfsinkomen; sociale uitkeringen (vervangingsinkomen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, tegemoetkoming personen met handicap); bijkomende uitkeringen (maaltijdcheques, intresten, inkomsten uit mandaten,..). Antwoordmogelijkheden: ‘Heel erg moeilijk’, ‘Moeilijk’, ‘Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen’, ‘Het lukt om comfortabel te leven met het huidige inkomen’, 'Weet niet’
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
te bepalen

Download de Excel dataset voor deze indicator