Personen met sociale bijstandsuitkering

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De federale overheid probeert via de sociale bijstandsuitkeringen de armoedesituatie van de minst gegoede inwoners te verbeteren. Het gaat om: (1) het leefloon en het equivalent leefloon, (2) de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) vervangt, (3) de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT).
De cijfers over de bevolking met sociale bijstandsuitkering worden berekend door het totaal aantal personen met een (equivalent) leefloon, IGO, GIB, IVT en/of IT af te zetten ten opzichte van het totale aantal inwoners op 1 januari van het jaar.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen met een (equivalent) leefloon, met een IGO of GIB, met een IVT en/of met een IT
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Federale Pensioendienst en Directie-Generaal Personen met een Handicap van FOD Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2022
Aanlevering volgende update
november 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator