Personen met inkomensvervangende tegemoetkoming

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratie­tegemoetkoming (IT). Personen met een handicap kunnen een beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) indien zij door hun handicap geen of minder mogelijkheden hebben om een betaalde baan uit te oefenen. Daarnaast bestaat er voor hen ook een integratie­tegemoetkoming (IT) indien zij moeilijkheden hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De cijfers over IVT en IT zijn gebaseerd op gegevens van de DG Handicap van de FOD Sociale Zekerheid en hebben betrekking op de situatie op 1 januari van het jaar.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Directie-Generaal Personen met een Handicap van FOD Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
september 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator