Personen met Inkomensgarantie voor Ouderen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) ten opzichte van de bevolking van 65 jaar en ouder, begin van het jaar. De IGO/GIB is een minimuminkomen voor ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Het GIB wordt sinds 2002 geleidelijk aan vervangen door de IGO. Meestal gaat het om een toeslag bovenop het pensioen, zodat men een bedrag bekomt dat vergelijkbaar is met het leefloon. Het wordt toegekend aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt maar die door omstandigheden geen of geen voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen met een IGO of GIB
Noemer
Aantal inwoners van 65 jaar en ouder
Bron
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2022
Aanlevering volgende update
november 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator