Personen met (equivalent) leefloon

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personen met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van de totale bevolking, begin van het jaar. Het leefloon kadert in het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI), het equivalent leefloon in het Recht op Maatschappelijke Hulp (RMH). Het RMH is er voor mensen die niet in aanmerking komen voor het RMI maar die zich in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Het (equivalent) leefloon is een minimuminkomen voor personen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag van het (equivalent) leefloon hangt af van de woonsituatie. Er bestaan in dit verband drie categorieën: personen die alleen wonen, personen die samenwonen en personen met een gezin ten laste met minstens één minderjarig kind. Het bedrag van het leefloon wordt verminderd met de inkomsten waarover de aanvrager zelf kan beschikken.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen met een (equivalent) leefloon
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Laatste jaar beschikbaar
2022
Aanlevering volgende update
november 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator