Onderwijskansarmoede-indicator (OKI)

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal van de vier leerlingenkenmerken (Thuistaal niet-Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen van het gewoon lager onderwijs voldoen ("aantikken"), gesommeerd over alle leerlingen van het gewoon lager onderwijs, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen van het gewoon lager onderwijs, telkens naar woonplaats. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4.
Eenheid
kenmerk
Ratio
per leerling
Teller
Aantal van de vier leerlingenkenmerken waaraan de leerlingen van het gewoon lager onderwijs voldoen (thuistaal niet NL, laag opleidingsniveau moeder, ontvangen schooltoeslag, buurtindicator), gesommeerd over alle leerlingen van het gewoon lager onderwijs, naar woonplaats
Noemer
Aantal leerlingen van het gewoon lager onderwijs, naar woonplaats
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2022
Aanlevering volgende update
februari 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator