Kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel kinderen van 0 tot en met 17 jaar dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk is aan 0,2, op 1 januari van het jaar. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) registreert de socio-economische positie van de gehele Belgische bevolking. Op huishoudniveau kan worden gekeken hoeveel volwassenen in het gezin aan het werk zijn en in welk arbeidsregime. Op basis daarvan wordt een werkintensiteit van het gezin berekend. Deze werkintensiteit varieert tussen 0 (geen enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 (alle volwassen leden van het gezin werken voltijds). De gezinnen met een werkintensiteit lager dan 0,2 worden beschouwd als gezinnen met een zeer lage werkintensiteit.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal kinderen van 0 tot en met 17 jaar dat leeft in een gezin met zeer lage werkintensiteit
Noemer
Aantal inwoners van 0 tot en met 17 jaar (KSZ-cijfers)
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator