Gemiddeld inkomen, per inwoner

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner.
Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de aftrekbare uitgaven. Het netto belastbaar inkomen is de som van alle inkomsten uit onroerende goederen (huuropbrengsten en inkomsten uit woningen), inkomsten uit en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (dividenden, intresten…), beroepsinkomsten (wedden en lonen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, (brug-)pensioenuitkeringen, winsten, baten, wedden van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten, na aftrek van de beroepskosten) en diverse inkomsten, verminderd met de aftrekbare uitgaven (zoals kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, giften…). Deze gegevens zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelasting die door de FOD Financiën aan Statbel worden aangeleverd. Het vermelde jaar is het inkomstenjaar, het jaar dus waarin de gegevens in de aangiften zijn "verdiend".
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Totaal netto belastbaar inkomen
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
november 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator