Betalingsmoeilijkheden

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen (op tijd) te betalen (huishuur/afbetaling woning, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, internet/telefonie/televisie, ...).
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
In de teller werden diegenen opgenomen die antwoordden met 'Ja, het is al eens voorgekomen dat de rekening niet (op tijd) kon betaald worden'.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten die voor alle items in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing' zitten. Indien dit om een omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
Vraagstelling survey
Is het gedurende het afgelopen jaar voorgekomen dat jij of een andere persoon van het gezin één of meerdere rekeningen niet (op tijd) kon betalen om financiële redenen? Huishuur/afbetaling woning (terugbetaling lening). Rekening van elektriciteit/water/gas/stookolie. Internet/telefonie/televisie. Gezondheidsuitgaven. Terugbetaling van aankopen op afbetaling (uitgezonderd voor de woning). Schoolkosten. Kinderopvang. Andere kosten. Antwoordmogelijkheden: ‘Neen, dat is het voorbije jaar niet voorgekomen’, ‘Ja, het is al eens voorgekomen dat de rekening niet (op tijd) kon betaald worden’, ‘Weet niet/niet van toepassing’
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
te bepalen

Download de Excel dataset voor deze indicator