Nieuwe gemeentescan online

In juni lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de Gemeente-Stadsmonitor 2021, goed voor meer dan 300 cijfers over en voor jouw gemeente of stad. Op de website vind je nu voor jouw gemeente of stad een geactualiseerde versie van het pdf-rapport ‘Jouw gemeentescan’, met onder andere nieuwe cijfers over het aantal inwoners, het aandeel personen van buitenlandse herkomst en het aantal verkeersslachtoffers.

Voor de dertien centrumsteden is er bovendien een extra pdf-rapport beschikbaar met als benchmark het gemiddelde van de dertien centrumsteden. Deze nieuwe rapporten kan je terugvinden op de pagina ‘Centrumsteden’.

“We willen driemaandelijks een geactualiseerd pdf-rapport ‘Jouw gemeentescan’ aanbieden aan elk lokaal bestuur, zodat elk bestuur vinger aan de pols kan houden op basis van de meest recente cijfers.”

Wil je weten welke cijfers wanneer een update krijgen? Neem dan een kijkje op de publicatiekalender.